Profiel

Marja Griede haalt haar inspiratie uit de dingen die haar beroeren en bezig houden. Ze blijft daarbij dicht bij zichzelf. Haar werk is een voortdurend interactief proces tussen het onbewuste, het absurde en de realiteit. Daarbij maakt ze gebruik van organische en vloeiende vormen.
Ze vindt het belangrijk om te uiten wat er spontaan in haar opkomt. Haar werkwijze is minder een vooropgezet plan te noemen. Het is veel meer een interactief proces tussen kunstenaar en materiaal waarbij voelen en ervaren bepalend is.
Naast textiel gebruikt Marja heel veel verschillende materialen. Geen materiaal is te gek om de oneidige wereld van het onbewuste, het absurde, de dromen, het gevoel en het verlangen in haar objecten vast te leggen.